Obrońca węzła małżeńskiego

Czym zajmuje się obrońca węzła małżeńskiego?

Nie tylko osoba duchowna.

Obrońca węzła małżeńskiego jest osobą, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Może to być osoba duchowna czy też świecka, która jest powołana przez diecezjalnego biskupa. Zajmuje się obroną węzła małżeńskiego oraz węzła święceń zgodnie z prawem obowiązującym. Prawo stanowi, że do wszystkich spraw, które dotyczą nieważności święceń bądź też nieważności czy też rozwiązania samego małżeństwa, należy obowiązkowo powołać obrońcę węzła w diecezji. Jego zadaniem jest przedstawienie w rozumny sposób argumentów przeciwko rozwiązania czy też nieważności. Czytaj dalej

Czy stwierdzenie nieważności małżeństwa otrzymać może tylko jedna ze stron?

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Rozstanie osób będących w związku małżeńskim nie jest kwestią prostą ani pod względem emocjonalnym, ani formalnym. Warto jednak pamiętać o istniejącym rozróżnieniu na stwierdzenie nieważności zawartego małżeństwa, związane ze ślubem kościelnym, a także to odnoszące się do aspektu cywilnego. Wśród wielu … Czytaj dalej

Stwierdzenie nieważności małżeństwa a przystępowanie do Komunii świętej

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

W Kościele Katolickim małżeństwo zostało wzniesione do rangi sakramentu. Ważnie zawarte i dopełnione może być rozwiązane jedynie przez śmierć jednej ze stron. Zdarza się jednak, że małżeństwo od początku było nieważne. Stwierdzenie nieważności następuje na mocy prawomocnego orzeczenia sądu kościelnego. Postępowanie jest dwuinstancyjne, … Czytaj dalej

Jak przeprowadzić ?rozwód kościelny? a konkretnie Stwierdzenie Nieważności Małżeństwa ?

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

„Rozwód kościelny” lub „unieważnienie małżeństwa kościelnego” a konkretnie i prawidłowo nazywane stwierdzenie nieważności małżeństwa to jedyna możliwość rozdzielenia się małżonków w kościele. Korzysta z niego pewna część osób, gdyż nie ma możliwości ich rozdzielenia po prawidłowo zawartym sakramencie. Stwierdzenie nieważności … Czytaj dalej

CZY ROZWÓD CYWILNY JEST GRZECHEM?

Galeria

Pytanie wydaje się prozaiczne jednakże wymaga rozważenia kilku aspektów. Katolicy składając przysięgę małżeńską z reguły nie myślą o rozwodzie, gdyż poważnie traktują sakrament małżeński i formułę kanonicznej przysięgi, którą składają przed sobą w obliczu Boga. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że „rozwód znieważa … Czytaj dalej

Czy Sąd Biskupi może „zabronić” zawarcia nowego związku małżeńskiego?

Galeria

Ta galeria zawiera 2 zdjęcia.

W procesie kościelnym Sąd Stwierdza Nieważność Małżeństwa. Orzeka że węzeł małżeński w ogóle nie istniał. W prawie kanonicznym występuje zasada nierozerwalności więzła małżeńskiego. Wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa, który jest wydany w pierwszej instancji oraz nie zaskarżony do drugiej instancji jest wykonalny, co w … Czytaj dalej

Interes Prawny – Proces Kanoniczny

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Naczelny Sąd Administracyjny Wypowiedział się, że istnieje interesu prawnego w żądaniu uzyskania informacji o danych osobowych – współmałżonka – rozwiedzionego dla celów procesu o Stwierdzenie Nieważności Małżeństwa: II OSK 2416/13 – Wyrok NSA Data orzeczenia 2015-05-08 orzeczenie prawomocne Data wpływu … Czytaj dalej

Papieska Reforma Kodeksu Prawa Kanonicznego

Galeria

Ta galeria zawiera 1 zdjęcie.

Papieska Reforma  Kodeksu Prawa Kanonicznego: Ojciec Święty Franciszek w Liście apostolski motu proprio ?Mitis Iudex Dominus Iesus? reformuje kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa. Poniżej przedstawiamy główne złożenia jakie przyświecały tym zmianą: ? Jeden wyrok dla … Czytaj dalej

Czy rozwiedzeni mogą przystąpić do Komunii Świętej ?

Galeria

Ta galeria zawiera 2 zdjęcia.

Rozwiedzeni mogą przystąpić do Komunii świętej wówczas, gdy okazują żalz powodu naruszenia prawa Bożego i przysięgają żyć we wstrzemięźliwości, to jest powstrzymać się od aktów seksualnych i żyć w celibacie, w formie tak zwanego ?białego małżeństwa?. Wszelki rozwód cywilny nie … Czytaj dalej