CZY ROZWÓD CYWILNY JEST GRZECHEM?

Komunia święta po rozwodzie

Pytanie wydaje się prozaiczne jednakże wymaga rozważenia kilku aspektów.

Katolicy składając przysięgę małżeńską z reguły nie myślą o rozwodzie, gdyż poważnie traktują sakrament małżeński i formułę kanonicznej przysięgi, którą składają przed sobą w obliczu Boga.

Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że „rozwód znieważa przymierze zbawcze, którego znakiem jest małżeństwo sakramentalne?.

Kodeks Prawa Kanonicznego w Kanonie 1060 stwierdza: Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego w wątpliwości należy uważać je za ważne, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego.

Warto przypomnieć, że prawo Staro Testamentalne dopuszczało możliwość rozwodu. W Księdze Powtórzonego Prawa można wyraźnie przeczytać:, ?Jeśli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, lecz ona nie pozyska jego życzliwości, gdyż znalazł u niej coś odrażającego, napisze jej list rozwodowy, wręczy go jej, potem odeśle ją od siebie? (Pwt 24, l).

Nie ulega jednak wątpliwości, że w tych samych tekstach niejednokrotne przewija się kwestia nierozerwalności, trwałości związku małżeńskiego.

W tym miejscu należy podkreślić, że Kościół nie uznaje rozwodów cywilnych. Związek rozwiązany cywilnie jest ciągle Kanonicznie Ważny!

Nie znaczy to, że Matka Kościół stoi na stanowisku ochrony patologii. Nie można dopuścić, aby małżeństwo, które jest przyczyną grzechu i zgorszenia dla innych trwało.

W związku z powyższym dopuszcza się przeprowadzenie procesu o tzw. Stwierdzenie Nieważności Małżeństwa, Unieważnia się Małżeństwa ważnie zawarte a niedopełnione lub Rozwiązuje Małżeństwa na korzyść wiary. Proces taki winien być poprzedzony Cywilnym Rozwiązaniem Małżeństwa – Rozwodem.

Święty Jana Pawia II w adhortacji o rodzinie chrześcijańskiej zachęca kapłanów, aby otoczyli specjalną troską ludzi rozwiedzionych, by zachowali praktyki religijne nawet po ustaniu związku małżeńskiego.

Chrześcijanin, który ponad wszelką wątpliwość udowodni przed sądem biskupim, że poprzednio zawarty ślub był nieważny,  wówczas może ponownie – w sensie kanonicznym po raz pierwszy – wstąpić w związek małżeński.

W związku, z czym należy powiedzieć, że sam w sobie Rozwód Cywilny Nie jest Grzechem, aczkolwiek osoby rozwiedzione, znajdujące się w nowym związku, tracą prawo do otrzymywania Eucharystii.

Kościół zachęca rozwodników do aktywnego uczestniczenia w życiu Wspólnoty poprzez uczęszczanie na Mszę świętą, modlitwę, słuchanie Słowa Bożego czy wychowywanie dzieci w wierze katolickiej a w wielu przypadkach otwiera drogę do powrotu na właściwą drogę.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *