Obrońca węzła małżeńskiego

Czym zajmuje się obrońca węzła małżeńskiego?

Nie tylko osoba duchowna.

Obrońca węzła małżeńskiego jest osobą, która posiada odpowiednie kwalifikacje. Może to być osoba duchowna czy też świecka, która jest powołana przez diecezjalnego biskupa. Zajmuje się obroną węzła małżeńskiego oraz węzła święceń zgodnie z prawem obowiązującym. Prawo stanowi, że do wszystkich spraw, które dotyczą nieważności święceń bądź też nieważności czy też rozwiązania samego małżeństwa, należy obowiązkowo powołać obrońcę węzła w diecezji. Jego zadaniem jest przedstawienie w rozumny sposób argumentów przeciwko rozwiązania czy też nieważności.

Na czym polega rola obrońcy węzła małżeńskiego?

Rola obrońcy małżeńskiego węzła jest w zasadzie nie do zastąpienia. Ma naprawdę duże znacznie. W razie jego nieobecności akta są zupełnie nieważne. Obrońca węzła małżeńskiego został powołany, aby współpracować po to, aby odnaleźć obiektywną prawdę. Do kompetencji jego nie należy zupełnie ocena argumentów przeciw oraz za stwierdzeniu nieważności czy też podejmowaniu decyzji odnośnie wyniku ostatecznego sprawy. Jego obrona jednak nie możemy być oparta na schematach sztucznych, bez troski o dostarczenie elementów poważnych na poparcie danej tezy. W żadnym wypadku za wszelką cenę nie może sytuacji przedstawić, która w ogóle nie istniała czy tez w każdy sposób możliwy uzasadnionej decyzji się sprzeciwiać.

Przede wszystkim wysokie kwalifikacje.

Obrońcy węzła małżeńskiego odznaczać się powinni przenikliwością oraz wysokimi kwalifikacjami. Chodzi o to, aby jego działania w stopniu jak najwyższym doprowadziły do wyjaśnienia tychże wszystkich kwestii. W niektórych przypadkach obrońcy węzła małżeńskiego muszą stanąć także w przypadkach konkretnych za ochroną chrześcijańskiego wizji samej natury człowieka jak i także małżeństwa. Funkcje pełnione przez obrońców węzła posiadają znaczenie szczególne w sprawach o nieważności małżeństwa. Chodzi o to, których podstawy są ściśle związane z problemami psychicznej natury. W sprawach tego typu bardzo ważne jest, aby on uwzględniał chrześcijańska antropologię i w kontekście tym kontrolował także wyniki sporządzonych opinii ściśle przez biegłych. Pominięcie wizji właściwej człowieka doprowadzić może do sytuacji, w które stan normalny psychiczny uznaje się z totalną abstrakcję. W rzeczywistości jednak sprowadza się do tego, że znaczna większość osób uważa się za osoby niezdolne do małżeństwa. Jest to bardzo krzywdzące.

W ofertach pracy nie znajdziemy oferty na obrońcę węzła małżeńskiego.

Gdy oglądamy sobie oferty pracy w sieci czy też w gazetach, to na pewno nie znajdziemy ogłoszenia brzmiącego ?Zatrudnię obrońcę węzła małżeńskiego?..?. Nie jest to możliwe, ponieważ jak zostało już powiedziane obrońca węzła małżeńskiego jest zawsze powoływany w sposób bezpośredni przez biskupa diecezjalnego. Osoba ta musi mieć potwierdzone swoje kwalifikacje. Jeśli odpowiednie kwalifikacje osoba posiada to może liczyć na powołanie. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja, która nie może być wykonywana przez każdego z nas.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *