Nasza Oferta

Kancelaria Prawa Kanonicznego Oferuje państwu w pełni profesjonalną, kompleksową obsługę prawną, ADWOKATA KOŚCIELNEGO – Pełnomocnika Przed Trybunałem Kościelnym w zakresie uzyskiwania:  Stwierdzenia Nieważności Małżeństwa Błędnie Określanego – Unieważnieniem, Rozwiązaniem Małżeństwa Kanonicznego.

Oferujemy Pomoc Prawną przed Każdym Sądem Biskupim w Polsce tj. Diecezji RZESZOWSKIEJ,   TARNOWSKIEJ,   PRZEMYSKIEJ,   SANDOMIERSKIEJ, jak i Zagranicą np. w Londynie, Toronto, Chicago, Kopenhadze itd.

Kancelaria Kanoniczna oferuje państwu profesjonalną pomoc  Adwokata Kościelnego na :

Etapie przedprocesowy

 1. Wytłumaczenie istoty i celu procesu kanonicznego o stwierdzenie nieważności małżeństwa jak i możliwości jego prowadzenia.
 2. Ustaleniu tytułu nieważności małżeństwa
  • szczegółowe i rzetelne badanie sprawy w celu ustalenie prawdopodobnego tytułu nieważności małżeństwa,
  • pomoc w ustaleniu elementów materiału dowodowego,
  • pouczenie o wadze składanej przysięgi religijnej w procesie oraz odpowiedzialności karnej i moralnej.
 3. Przygotowanie skargi powodowej/ odpowiedzi na skargę powodową/ skargi wzajemnej o nieważność małżeństwa
  • pomoc w ustaleniu właściwości sądu,
  • pomoc w ustaleniu adresu strony pozwanej,
  • sporządzenie skargi powodowej lub/i pomoc w jej redagowaniu.

Etapie procesu na poziomie I Instancji

 1. Przygotowanie rekursu przeciwko odrzuceniu skargi powodowej,
 2. Redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości,
 3. Przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków,
 4. Pomoc w analizie materiału dowodowego,
 5. Rozmowa ze stroną o konieczności rozszerzenia postępowania dowodowego,
 6. Pomoc w przygotowaniu uwag obrończych,
 7. Pomoc w przygotowaniu repliki na uwagi Obrońcy węzła małżeńskiego.

Etapie po zakończeniu procesu na poziomie I Instancji

 • Omówienie wyroku Trybunału I Instancji
 • Sporządzenie apelacji do Trybunału II Instancji,
 • Prośbę o wyznaczenie III instancji w Polsce,
 • Apelację do Roty Rzymskiej,
 • Zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną.
 • Postępowanie o dyspensę (super rato) od małżeństwa ważnie zawartego, a niedopełnionego ,
 • Kanoniczne orzeczenie separacji pomiędzy małżonkami