Nasza oferta

Oferujemy państwu w pełni profesjonalną, kompleksową obsługę prawną w zakresie uzyskiwania Stwierdzenia Nieważności Małżeństwa Kanonicznego przed Sądem Biskupim Diecezji:

RZESZOWSKIEJ,   TARNOWSKIEJ,   PRZEMYSKIEJ,   SANDOMIERSKIEJ,  ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ

jak i przed  KAŻDYM  innym Trybunałem w Polsce jak i Zagranicą.

Nasza Kancelaria oferuje państwu:

 • – konsultacje sprawy przed rozpoczęciem procesu,
 • – sporządzenie skargi powodowej,
 • – reprezentację przed Każdym Trybunałem w Polsce jak i Zagranicą,
 • – rekursy przeciwko odrzuceniu skargi powodowej,
 • – redagowanie pism procesowych związanych z ustaleniem lub zmianą formuły wątpliwości,
 • – przygotowanie propozycji pytań dla stron i świadków,
 • – stawiennictwo na publikacji akt,
 • – przedłożenie nowych dowodów po publikacji,
 • – uwagi do opinii biegłego,
 • – przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła,
 • – apelację do II instancji,
 • – prośbę o wyznaczenie III instancji w Polsce,
 • – apelację do Roty Rzymskiej,
 • – zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną