Rozwód

Rozwód jest trwałym i zupełnym rozkładem małżeństwa cywilnego.
Podstawowymi przesłankami do orzeczenia rozwodu jest ustanie pomiędzy małżonkami więzi fizycznej, uczuciowej i gospodarczej. (Art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

Wbrew powszechnej opinii zdrada małżeńska nie stanowi podstawy do rozwodu cywilnego czy stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego !

Mimo istnienia wszystkich przesłanek dopuszczalności rozwodu, nie można go udzielić, jeżeli z jego powodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci lub jeżeli udzielenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Kościół katolicki nie przewiduje możliwości rozwodu w przypadku zawarcia ślubu kościelnego; istnieje jedynie możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa w dowolnym czasie jego trwania gdyż odnosi się do jego istoty tj. zgody stron na nie.

Oznacza to w przypadku par które zawarły ślub konkordatowy, że po rozwodzie cywilnym w świetle prawa Kanonicznego nadal są małżeństwem.

Jeżeli zatem zastanawia-łeś/łaś się jak uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa zwanych potocznie, rozwodem kościelnym lub chcesz się dowiedzieć jak skutecznie się rozwieść cywilnie to skontaktuj się z nami a udzielimy ci wszelkiej niezbędnej i fachowej pomocy w zakresie rozwodów, stwierdzeń nieważności czy unieważnień małżeństwa.